Undervisningsopplegg: Hva slags samfunn er best til å håndtere en pandemi?

Samfunnsfag skal være et aktualitetsfag. I den forbindelse har vi laget et undervisningsopplegg med utgangspunkt i den pågående koronasituasjonen. Opplegget fokuserer spesielt på det norske samfunnet og hvilke styrker og svakheter vår samfunnsmodell har i møte med en slik utfordring.

Alle deler av læreplanen er relevant, og elevene utfordres gjennom opplegget til å se sammenhenger mellom de ulike delene av faget.

Opplegget kan skreddersys og tilpasses til det som passer deg og dine elever best. Du finner tips til gjennomføring underveis i opplegget.

I tillegg til at elevene får vist den helhetlige kompetansen som vi samfunnsfaglærere er på jakt etter, gir opplegget også en forsmak på fagfornyelsen og overgangen til samfunnskunnskap. Vi håper opplegget gir deg og dine samfunnsfagkolleger anledning til å diskutere fagfornyelsen mens elevene jobber med opplegget.

OM OPPLEGGET

OMFANG
Undervisningsopplegget består av fem deler. Delene kan gjennomføres hver for seg eller samlet avhengig av hva du som lærer ønsker.

TID
Opplegget kan skaleres opp og ned ved at de ulike delene kan gjennomføres hver for seg. Til hver del står det angitt ca. tidsangivelse.

HJELPEMIDLER
Internett og læreverket i samfunnsfag.

LÆREPLANMÅL
Til hver del av opplegget er aktuelle kompetansemål angitt både fra nåværende (K06) og ny (FF20) læreplan.

Noe vi kan hjelpe deg med?

Det er underlige tider, og vi forstår det kan være utfordrende å lage undervisningsopplegg til elevene i alle disse timene som utgår. Om vi kan hjelpe til med dette, gjør vi gjerne det. Allerede nå ligger det noen opplegg her på Pilot-bloggen, og vi og forfatterne på Pilot bidrar gjerne med å lage flere.

Trenger du innspill, ideer eller tips til andre emner i samfunnsfag, må du selvfølgelig bare ta kontakt. Vi bidrar gjerne!

Kontakt oss på pilot@gyldendal.no

Hilsen oss i Pilot