Undervisningsopplegg: Konflikter, krig og terrorisme

Hvordan bidra til at elevene bruker kilder i arbeidet med begreper?

I dette undervisningsopplegget, laget av samfunnsfaglærer Ola Engelien, benyttes det en enkel PowerPoint for å ramme inn opplegget. Den brukes til å lære elevene noen sentrale begreper og mulige årsaker, før elevene fordyper seg i hver sin konflikt. Dette gjør opplegget uavhengig av lekser i forkant, og bygger begrepstreningen gjennom muntlig aktivitet i klasserommet.

Ola er lærer på Nydalen vgs og forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap fra Gyldendal, Pilot.