Undervisningsopplegg: Uvitenhetens slør

Hva er rettferdige og bærekraftige løsninger i et samfunn?

I dette undervisningsopplegget skal elevene dine lage sine egne fiktive samfunn og diskutere nettopp det.

Opplegget er laget av samfunnsfaglærer Øyvind G. Stensli og lektorstudent Jakob Egeland, men er inspirert av den amerikanske filosofen John Rawls tankeeksperiment om «uvitenhetens slør». Rawls mente svaret på spørsmålet om hva som er et rettferdig samfunn avhenger av situasjonen til den du spør.

Opplegget skal bidra til:

  • perspektivtenkning
  • diskusjon
  • refleksjon

Vi håper at opplegget skaper engasjement og aktivitet i klasserommet, og at det blir en morsom og lærerik økt.

Øyvind er lærer på Nydalen vgs og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot. Jakob Egeland er lektorstudent ved UiO.

Velkommen til Pilot-bloggen!

Denne bloggen er for samfunnsfaglæreren, og her vil du blant annet finne nyttige tips du kan bruke i undervisningen, undervisningsopplegg, konkurranser, quiz, informasjon om seminarer og kurs, og andre samfunnsfaglige temaer og aktualiteter.

Vi tar gjerne imot innspill!
Send en e-post til mari.guren@gyldendal.no eller anders.halvor.nes@gyldendal.no, om det er noe du
mener vi burde skrive om eller lage på bloggen.

Hva er Pilot?

Pilot: av tyske pilote = los, veiviser.

En ting er ordets egentlig betydning. Pilot i denne sammenhengen, er Gyldendals nye læreverk i samfunnskunnskap til fagfornyelsen.

Pilot – et nytt læreverk i samfunnskunnskap!

  • Aktiviserer gjennom oppdrag og oppgaver.
  • Engasjerer og bevisstgjør i arbeidet med aktuelle tekster.
  • Gir støtte i å trene analytiske ferdigheter.

Med Pilot ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. Dette gjør vi blant annet ved å tilby en rekke engasjerende og aktiviserende undervisningsopplegg du som lærer kan bruke sammen med elevene dine.

Læreverket tilbyr korte og oppklarende tekster om faktakunnskapen elevene trenger, samt en rekke kurs og eksempler for hvordan de kan tilegne seg ferdighetene faget krever. Gjennomgående tilbyr vi også en rekke aktuelle fagtekster hentet fra ulike kilder, tekster elevene kan arbeide med for å forstå samfunnsfagets rolle og viktighet i den dagsaktuelle debatten.

denne måten håper vi at Pilot både gir støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster.