Har du hørt om Pilotrådet?

Pilotrådet er en del av Pilot i www.skolestudio.no, og består av elevene Kristin, Hanne og Truls. Denne gjengen har laget mange filmer og podkasts hvor de utforsker og diskuterer mange ulike problemstillinger, temaer og dilemmaer.

Her kommer Benedicte med tips til hvordan du kan bruke Pilotrådet i din undervisning.

Pilotrådet tar også gjerne imot dilemmaer og problemstillinger, så hvis du eller klassen din kommer på noe dere ønsker at Pilotrådet skal utforske og diskutere, send det inn til pilot@gyldendal.no

Noe vi kan hjelpe deg med?

Det er underlige tider, og vi forstår det kan være utfordrende å lage undervisningsopplegg til elevene i alle disse timene som utgår. Om vi kan hjelpe til med dette, gjør vi gjerne det. Allerede nå ligger det noen opplegg her på Pilot-bloggen, og vi og forfatterne på Pilot bidrar gjerne med å lage flere.

Trenger du innspill, ideer eller tips til andre emner i samfunnsfag, må du selvfølgelig bare ta kontakt. Vi bidrar gjerne!

Kontakt oss på pilot@gyldendal.no

Hilsen oss i Pilot

Undervisningsopplegg: Ta stilling til påstanden

Skap aktivitet, engasjement og diskusjoner i klasserommet!

En måte å få elevene til å bli engasjert på er å få dem til selv å ta stilling til fagstoffet. Samfunnsfaglærer Bendicte Wiik har satt sammen et opplegg der hun skaper aktivitet ved å få elevene til å bevege seg rundt i klasserommet når de skal ta stilling til ulike påstander innenfor et tema.

Opplegget er en fin måte å få elevene dine til å bevege seg på, få dem til å argumentere på og se en sak fra ulike sider. I tillegg så håper vi dette kan være en fin inngang til et nytt tema eller en fin måte å avslutte arbeidet med et tema.

Benedicte er lærer på Stabekk vgs og forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap fra Gyldendal, Pilot.

Undervisningsopplegg: Konflikter, krig og terrorisme

Hvordan bidra til at elevene bruker kilder i arbeidet med begreper?

I dette undervisningsopplegget, laget av samfunnsfaglærer Ola Engelien, benyttes det en enkel PowerPoint for å ramme inn opplegget. Den brukes til å lære elevene noen sentrale begreper og mulige årsaker, før elevene fordyper seg i hver sin konflikt. Dette gjør opplegget uavhengig av lekser i forkant, og bygger begrepstreningen gjennom muntlig aktivitet i klasserommet.

Ola er lærer på Nydalen vgs og forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap fra Gyldendal, Pilot.

Undervisningsopplegg: Trening på å referere til kilder

Hvordan trene elevene i å bruke kilder og litteratur på en selvstendig måte i skriving av egne tekster?

I dette opplegget, laget av Peter Mørk, skal elevene dine få erfaring med å oppsummere synspunkter og referere til ulike kilder i løpende tekst.

Å bruke kilder og både få med det viktigste i kilden, og samtidig vise hvor de har informasjonen fra, er noe mange elever på videregående synes er vanskelig.

I dette opplegget skal elevene dine jobbe med å oppsummere kilder på avgrensa plass.

Peter jobber på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot.

Undervisningsopplegg: Kjøtt og klima

Burde vi slutte å spise kjøtt for å bidra til å stanse den globale klimakrisa?

I dette opplegget skal elevene dine innta ulike roller, altså skal de ikke representere seg selv eller dele sine egne meninger. De skal leve seg inn i roller som

  • kjøttforedler,
  • bonde,
  • dyreverner,
  • og klimaaktivist

og vil få hjelp med argumenter, men de må også finne egne kilder. En rolle vil kanskje mene at vi burde slutte å spise kjøtt, mens en annen vil mene at norsk kjøtt er en del av løsningen. Og så vil kanskje begge sider finne gode kilder som er med på å bevise sitt syn.

Vi håper opplegget kan bidra til en bevisstgjøring om kildekritikk og ekkokammeret på Internett, skape gode diskusjoner i klasserommet, og at elevene kanskje innser at hvem som helst kan si «forskning viser…» for å underbygge sitt syn.

Øyvind er lærer på Nydalen vgs og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot.

Undervisningsopplegg: Uvitenhetens slør

Hva er rettferdige og bærekraftige løsninger i et samfunn?

I dette undervisningsopplegget skal elevene dine lage sine egne fiktive samfunn og diskutere nettopp det.

Opplegget er laget av samfunnsfaglærer Øyvind G. Stensli og lektorstudent Jakob Egeland, men er inspirert av den amerikanske filosofen John Rawls tankeeksperiment om «uvitenhetens slør». Rawls mente svaret på spørsmålet om hva som er et rettferdig samfunn avhenger av situasjonen til den du spør.

Opplegget skal bidra til:

  • perspektivtenkning
  • diskusjon
  • refleksjon

Vi håper at opplegget skaper engasjement og aktivitet i klasserommet, og at det blir en morsom og lærerik økt.

Øyvind er lærer på Nydalen vgs og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot. Jakob Egeland er lektorstudent ved UiO.