«Action, takk!»

«Over hele verden demonstrerer unge mennesker for klimahandling. Men det er ikke bare gjennom demonstrasjoner unge mennesker viser handlekraft for en mer bærekraftig utvikling. Unge mennesker går foran ved å endre livsstil og matvaner, ved å handle brukt og leve søppelfritt, og ved å ta tog i stedet for å fly. Unge grundere starter nye bærekraftige og sirkulære virksomheter. Unge mennesker saksøker stater, engasjerer seg i organisasjoner og påvirker gjennom deltakelse i politiske partier.«

11. februar lanserer Gyldendal Astrid T. Sinnes bok: «Action, takk! Hva kan skolen lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling?».

Vi samarbeider med Astrid i Pilot, og vi vil blant annet tilby en rekke undervisningsopplegg tilknyttet dette verket og de unge menneskene Astrid har intervjuet i boka. Noe av dette vil også bli presentert på boklanseringen. Vi håper å se deg der!

Praktisk info:

Dørene til Gyldendalhuset åpner kl. 17:30 og programmet starter kl. 18:00.

Det blir minikonsert med Kammerorkesteret til Nor59 (kjent fra Norske talenter) og paneldiskusjon med forfatter og noen av menneskene som er intervjuet til boka, ledet av Anne Karin Sæther.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Meld deg på via lenken under:
https://response.questback.com/gyldendalundervisning/oelfkw2icr

Mer om boka:

«For å endre verden kan ikke utdanning bare handle om å gi en dypere forståelse av klima- og miljøproblemer. Vi må også lære hvordan vi kan handle for å løse dem. Boken tar utgangspunkt i seks sentrale bærekraftsutfordringer og viser gjennom intervjuer med 21 unge handlekraftige mennesker, hvordan deres ideer kan brukes i skolens undervisning. Formålet med boken er å inspirere til en undervisning som kan fremme håp og handlekraft for en mer bærekraftig framtid.«

Boken gir konkrete tips til hvordan man gjennom fagfornyelsen kan legge opp til en slik undervisning.

Velkommen til lansering!

Undervisningsopplegg: Ta stilling til påstanden

Skap aktivitet, engasjement og diskusjoner i klasserommet!

En måte å få elevene til å bli engasjert på er å få dem til selv å ta stilling til fagstoffet. Samfunnsfaglærer Bendicte Wiik har satt sammen et opplegg der hun skaper aktivitet ved å få elevene til å bevege seg rundt i klasserommet når de skal ta stilling til ulike påstander innenfor et tema.

Opplegget er en fin måte å få elevene dine til å bevege seg på, få dem til å argumentere på og se en sak fra ulike sider. I tillegg så håper vi dette kan være en fin inngang til et nytt tema eller en fin måte å avslutte arbeidet med et tema.

Benedicte er lærer på Stabekk vgs og forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap fra Gyldendal, Pilot.

Undervisningsopplegg: Konflikter, krig og terrorisme

Hvordan bidra til at elevene bruker kilder i arbeidet med begreper?

I dette undervisningsopplegget, laget av samfunnsfaglærer Ola Engelien, benyttes det en enkel PowerPoint for å ramme inn opplegget. Den brukes til å lære elevene noen sentrale begreper og mulige årsaker, før elevene fordyper seg i hver sin konflikt. Dette gjør opplegget uavhengig av lekser i forkant, og bygger begrepstreningen gjennom muntlig aktivitet i klasserommet.

Ola er lærer på Nydalen vgs og forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap fra Gyldendal, Pilot.

Undervisningsopplegg: Trening på å referere til kilder

Hvordan trene elevene i å bruke kilder og litteratur på en selvstendig måte i skriving av egne tekster?

I dette opplegget, laget av Peter Mørk, skal elevene dine få erfaring med å oppsummere synspunkter og referere til ulike kilder i løpende tekst.

Å bruke kilder og både få med det viktigste i kilden, og samtidig vise hvor de har informasjonen fra, er noe mange elever på videregående synes er vanskelig.

I dette opplegget skal elevene dine jobbe med å oppsummere kilder på avgrensa plass.

Peter jobber på Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot.

Undervisningsopplegg: Kjøtt og klima

Burde vi slutte å spise kjøtt for å bidra til å stanse den globale klimakrisa?

I dette opplegget skal elevene dine innta ulike roller, altså skal de ikke representere seg selv eller dele sine egne meninger. De skal leve seg inn i roller som

  • kjøttforedler,
  • bonde,
  • dyreverner,
  • og klimaaktivist

og vil få hjelp med argumenter, men de må også finne egne kilder. En rolle vil kanskje mene at vi burde slutte å spise kjøtt, mens en annen vil mene at norsk kjøtt er en del av løsningen. Og så vil kanskje begge sider finne gode kilder som er med på å bevise sitt syn.

Vi håper opplegget kan bidra til en bevisstgjøring om kildekritikk og ekkokammeret på Internett, skape gode diskusjoner i klasserommet, og at elevene kanskje innser at hvem som helst kan si «forskning viser…» for å underbygge sitt syn.

Øyvind er lærer på Nydalen vgs og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot.

Undervisningsopplegg: Uvitenhetens slør

Hva er rettferdige og bærekraftige løsninger i et samfunn?

I dette undervisningsopplegget skal elevene dine lage sine egne fiktive samfunn og diskutere nettopp det.

Opplegget er laget av samfunnsfaglærer Øyvind G. Stensli og lektorstudent Jakob Egeland, men er inspirert av den amerikanske filosofen John Rawls tankeeksperiment om «uvitenhetens slør». Rawls mente svaret på spørsmålet om hva som er et rettferdig samfunn avhenger av situasjonen til den du spør.

Opplegget skal bidra til:

  • perspektivtenkning
  • diskusjon
  • refleksjon

Vi håper at opplegget skaper engasjement og aktivitet i klasserommet, og at det blir en morsom og lærerik økt.

Øyvind er lærer på Nydalen vgs og er forfatter på det nye læreverket i samfunnkunnskap, Pilot. Jakob Egeland er lektorstudent ved UiO.

Velkommen til Pilot-bloggen!

Denne bloggen er for samfunnsfaglæreren, og her vil du blant annet finne nyttige tips du kan bruke i undervisningen, undervisningsopplegg, konkurranser, quiz, informasjon om seminarer og kurs, og andre samfunnsfaglige temaer og aktualiteter.

Vi tar gjerne imot innspill!
Send en e-post til mari.guren@gyldendal.no eller anders.halvor.nes@gyldendal.no, om det er noe du
mener vi burde skrive om eller lage på bloggen.

Hva er Pilot?

Pilot: av tyske pilote = los, veiviser.

En ting er ordets egentlig betydning. Pilot i denne sammenhengen, er Gyldendals nye læreverk i samfunnskunnskap til fagfornyelsen.

Pilot – et nytt læreverk i samfunnskunnskap!

  • Aktiviserer gjennom oppdrag og oppgaver.
  • Engasjerer og bevisstgjør i arbeidet med aktuelle tekster.
  • Gir støtte i å trene analytiske ferdigheter.

Med Pilot ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. Dette gjør vi blant annet ved å tilby en rekke engasjerende og aktiviserende undervisningsopplegg du som lærer kan bruke sammen med elevene dine.

Læreverket tilbyr korte og oppklarende tekster om faktakunnskapen elevene trenger, samt en rekke kurs og eksempler for hvordan de kan tilegne seg ferdighetene faget krever. Gjennomgående tilbyr vi også en rekke aktuelle fagtekster hentet fra ulike kilder, tekster elevene kan arbeide med for å forstå samfunnsfagets rolle og viktighet i den dagsaktuelle debatten.

denne måten håper vi at Pilot både gir støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster.