Pilot er endelig her!

I dag fikk vi endelig det fysiske eksemplaret av Pilot i hånda, hurra! Vi gleder oss til å sende det ut til dere, så fort de åpner igjen.

I mellomtiden kan alle som vil, bla i en digital utgave av boka her:

Ønsker du å vurdere Pilot? Det kan du enkelt gjøre ved å fylle ut dette skjemaet.

Undervisningsopplegg: Hva slags samfunn er best til å håndtere en pandemi?

Samfunnsfag skal være et aktualitetsfag. I den forbindelse har vi laget et undervisningsopplegg med utgangspunkt i den pågående koronasituasjonen. Opplegget fokuserer spesielt på det norske samfunnet og hvilke styrker og svakheter vår samfunnsmodell har i møte med en slik utfordring.

Alle deler av læreplanen er relevant, og elevene utfordres gjennom opplegget til å se sammenhenger mellom de ulike delene av faget.

Opplegget kan skreddersys og tilpasses til det som passer deg og dine elever best. Du finner tips til gjennomføring underveis i opplegget.

I tillegg til at elevene får vist den helhetlige kompetansen som vi samfunnsfaglærere er på jakt etter, gir opplegget også en forsmak på fagfornyelsen og overgangen til samfunnskunnskap. Vi håper opplegget gir deg og dine samfunnsfagkolleger anledning til å diskutere fagfornyelsen mens elevene jobber med opplegget.

OM OPPLEGGET

OMFANG
Undervisningsopplegget består av fem deler. Delene kan gjennomføres hver for seg eller samlet avhengig av hva du som lærer ønsker.

TID
Opplegget kan skaleres opp og ned ved at de ulike delene kan gjennomføres hver for seg. Til hver del står det angitt ca. tidsangivelse.

HJELPEMIDLER
Internett og læreverket i samfunnsfag.

LÆREPLANMÅL
Til hver del av opplegget er aktuelle kompetansemål angitt både fra nåværende (K06) og ny (FF20) læreplan.

Noe vi kan hjelpe deg med?

Det er underlige tider, og vi forstår det kan være utfordrende å lage undervisningsopplegg til elevene i alle disse timene som utgår. Om vi kan hjelpe til med dette, gjør vi gjerne det. Allerede nå ligger det noen opplegg her på Pilot-bloggen, og vi og forfatterne på Pilot bidrar gjerne med å lage flere.

Trenger du innspill, ideer eller tips til andre emner i samfunnsfag, må du selvfølgelig bare ta kontakt. Vi bidrar gjerne!

Kontakt oss på pilot@gyldendal.no

Hilsen oss i Pilot

Lunsjtid med Pilot!

Vi kommer gjerne på besøk i skolens lunsjtid for å gi deg og dine samfunnsfagkolleger en kort presentasjon av vårt nye læreverk for samfunnskunnskap, Pilot!

Hva er inkludert i lunsjpakka?

  • Vi tar med lunsj til kollegiet.
  • Presentasjon av Pilot.
  • Demonstrasjon av Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø.
  • Tips til undervisningsopplegg

Er dette interessant?

Send en e-post til pilot@gyldendal.no så ser vi hva vi får til.

Takk for sist, Rud vgs.!

Det er alltid nyttig å dra ut på skolebesøk. Forrige tirsdag var vi derfor glade for å kunne besøke Rud videregående skole i Bærum.

Det ble en nyttig og god samtale om samfunnskunnskap og læremidlene i faget. Det er bestandig utrolig kjekt med innspill og tilbakemeldinger fra dere.

Tusen takk for at vi fikk komme på besøk!

Ønsker din skole besøk, kontakt oss på pilot@gyldendal.no.

Hilsen oss i Pilot

Hva er Pilot?

Pilot: av tyske pilote = los, veiviser.

En ting er ordets egentlig betydning. Pilot i denne sammenhengen, er Gyldendals nye læreverk i samfunnskunnskap til fagfornyelsen.

Pilot – et nytt læreverk i samfunnskunnskap!

  • Aktiviserer gjennom oppdrag og oppgaver.
  • Engasjerer og bevisstgjør i arbeidet med aktuelle tekster.
  • Gir støtte i å trene analytiske ferdigheter.

Med Pilot ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. Dette gjør vi blant annet ved å tilby en rekke engasjerende og aktiviserende undervisningsopplegg du som lærer kan bruke sammen med elevene dine.

Læreverket tilbyr korte og oppklarende tekster om faktakunnskapen elevene trenger, samt en rekke kurs og eksempler for hvordan de kan tilegne seg ferdighetene faget krever. Gjennomgående tilbyr vi også en rekke aktuelle fagtekster hentet fra ulike kilder, tekster elevene kan arbeide med for å forstå samfunnsfagets rolle og viktighet i den dagsaktuelle debatten.

denne måten håper vi at Pilot både gir støtte i å trene analytiske ferdigheter i faget og engasjerer og bevisstgjør elevene i arbeidet med dagsaktuelle tekster.