Vi vil besøke deg!

Ønsker skolen din besøk på en planleggingsdag, et avdelingsmøte eller et fagnettverksmøte? Vi kan bidra med foredragsholdere, kurs, være med å diskutere læremidler eller annet.

Vi kan holde samfunnsfagtimen din!
Vi har satt sammen et undervisningsopplegg som på en aktiviserende måte lar elevene arbeide med helt sentrale ferdigheter i samfunnsfaget. Vi kommer gjerne til din skole og holder en økt sammen med deg og elevene dine.

Er dette interessant?
Send en e-post til pilot@gyldendal.no.